Deadlines til Spanielnyt:                    Udgivelse:

Februar:           05.01.15                       15.02.15

Marts:              05.02.15                       15.03.15

Juni:                05.05.15                       15.06.15

August:            05.07.15                       15.08.15

Oktober:           05.09.15                       15.10.15

December:        05.11.15                       15.12.15

Spaniel Nyt omdeles af Post Danmark fra d. 15.-24. i hver udgivelsesmåned.

Lotte Evers & Jan Buk…………………..Tlf.  39 27 02 01
Ågårdsvej 6
Sdr. Jellinge
4261 Dalmose
E-mail : spanielnyt@postkasse.com