Deadlines til Spanielnyt:                    Udgivelse:

Februar:           05.01.13                       15.02.13

Marts:              05.02.13                       15.03.13

Juni:                05.05.13                       15.06.13

August:            05.07.13                       15.08.13

Oktober:           05.09.13                       15.10.13

December:        05.11.13                       15.12.13

Spaniel Nyt omdeles af Post Danmark fra d. 15.-24. i hver udgivelsesmåned.

Lotte Evers & Jan Buk…………………..Tlf.  39 27 02 01
Ågårdsvej 6
Sdr. Jellinge
4261 Dalmose
E-mail : spanielnyt@postkasse.com