Brugshundeudvalget ønsker at regionerne kan tilbyde træning på højt nivau. Det kræver at klubbbens trænere får den bedste og mest moderne træneruddannelse. Da Spanielklubben er en forholdsvis lille klub, og tilgangen af nye trænere er svingende og altid under 5 om året, har vi måttet sande at vi ikke selv kan uddanne vores trænere på det ønskede høje nivau. Derfor har vi besluttet at anbefale regionerne at benytte sig af Danmarks Jægerforbunds træneruddannelse. Brugshundeudvalget vil så bruge sine resurser på een gang årligt, at lave et trænerkursus kun omhandlende Spanieltræning. Næste kursus bliver som annonceret d. 3 maj i Odense.

 

Danmarksjægerforbund skriver således om træneruddannelsen

( tilmeldning skal ske via Danmarksjægerforbunds hjemmeside)

 

Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser

Formål: At give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, til hundehjernens opbygning og til hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Herunder de forskellige sociale komponenter, som indgår i opbygningen af et godt forhold mellem hund og fører. Kurset luger ud i en række af de myter og fejlfortolkninger, som hersker mange steder i jagthundeverdenen. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, således at uddannelsen foregår på hundens præmisser.

Det er et helt nyt udgangspunkt i træningen af vores jagthunde og sætter den nyeste viden om læringsformerne ind i en letforståelig fremstilling af et komplekst emne. Med denne viden kan vi omsider forlade de gamle dages inhumane metoder, hvor straf og angst var en del af mange hundes liv. Kurset giver det teoretiske grundlag for Danmarks Jægerforbunds nye kurser i jagthundeuddannelse, som introduceres over de næste år med en række mere praktisk betonede kurser.

Sigtet med de nye kurser er at introducere nye og mere målrettede metoder til uddannelse af jagthunde, så træningen bliver målrettet, effektiv og arbejder med hundens læringsevner og ikke mod. Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder, afhængigt af deres individuelle specialer. Bemærk, at kursister på dette kursus ikke skal medbringe egen hund.

Målgruppe: Nye såvel som erfarne hundeførere, der ønsker større viden om hundens præmisser for indlæring.

Pris: Prisen er inkl. undervisning, undervisningsmaterialer, logi og forplejning.

Underviser: Lars H. Ehrensvärd Jensen (forfatter af bogen ”Moderne jagthundeuddannelse”)

Kursusleder: Peter Smærup, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

 

NÆSTE KURSUS:

 

Sted: Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund Kalø
Pris: Kr. 1.900,00
Ikke-medlemmer: Kr. 2.900,00
Booking: Ledige pladser
Tilmelding senest: 07-03-2014
Start: 5-4-2014
Slut: 6-4-2014

 

Info til regionerne om prøver.

Præmie lister fra prøver sendes et sæt til

Dansk Kennel Klub, Parkvej 1,DK-2680 Solrød Strand

Og et sæt til kassereren for Brugshundeudvalget

Henning Rosbech, Aalborgvej 41, 9492 blokhus

E-mail : henning@rosbech.dk

Præmielisterne kan downloades på:

http://www.dansk-kennel-klub.dk/search.php?lang_id=1&word=pr%E6mieliste

Mvh

Brugshundeudvalget