Brugshundeudvalget ønsker at regionerne kan tilbyde træning på højt niveau. Det kræver at klubbens trænere får den bedste og mest moderne træneruddannelse. Da Spanielklubben er en forholdsvis lille klub, og tilgangen af nye trænere er svingende og altid under 5 om året, har vi måttet sande at vi ikke selv kan uddanne vores trænere på det ønskede høje niveau. Derfor har vi besluttet at anbefale regionerne at benytte sig af Danmarks Jægerforbunds træneruddannelse. Brugshundeudvalget vil så bruge sine resurser på en gang årligt, at lave et træner kursus kun omhandlende Spanieltræning.

Danmarks jægerforbund skriver således om træneruddannelsen

( tilmelding skal ske via Danmarks jægerforbunds hjemmeside)

Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser

Formål: At give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, til hundehjernens opbygning og til hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Herunder de forskellige sociale komponenter, som indgår i opbygningen af et godt forhold mellem hund og fører. Kurset luger ud i en række af de myter og fejlfortolkninger, som hersker mange steder i jagthundeverdenen. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, således at uddannelsen foregår på hundens præmisser. Det er et helt nyt udgangspunkt i træningen af vores jagthunde og sætter den nyeste viden om læringsformerne ind i en letforståelig fremstilling af et komplekst emne. Med denne viden kan vi omsider forlade de gamle dages inhumane metoder, hvor straf og angst var en del af mange hundes liv. Kurset giver det teoretiske grundlag for Danmarks Jægerforbunds nye kurser i jagthundeuddannelse, som introduceres over de næste år med en række mere praktisk betonede kurser. Sigtet med de nye kurser er at introducere nye og mere målrettede metoder til uddannelse af jagthunde, så træningen bliver målrettet, effektiv og arbejder med hundens læringsevner og ikke mod. Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder, afhængigt af deres individuelle specialer. Bemærk, at kursister på dette kursus ikke skal medbringe egen hund. Målgruppe: Nye såvel som erfarne hundeførere, der ønsker større viden om hundens præmisser for indlæring. Pris: Prisen er inkl. undervisning, undervisningsmaterialer, logi og forplejning. Underviser: Lars H. Ehrensvärd Jensen (forfatter af bogen ”Moderne jagthundeuddannelse”) Kursusleder: Peter Smærup, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

 


 

NÆSTE KURSUS:

Trænerkursus II

Er flyttet til den 14. september 2014.

Spanielklubbens Træner kursus 2 / praktiske øvelser

Tid: 14. september 2014.

Tilmelding og betaling :  senest 8 september til Henning Rosbech på    rosbech@stofanet.dk  konto nr 9070 0000787159.

Pris:  250 kr.

Sted:  Odense (adresse følger efter sidste tilmeldingsfrist).

Undervisere: Kim Melsen og Steen”Skipper” Lund.

Målgruppe: Spanielklubbens trænerer og træneraspiranter, men alle med interesse for spanieltræning er velkomne.

Man kan deltage på dette kursus, selvom man ikke har været på Trænerkursus I.

Indhold: Kurset har fokus på øvelser –  fra hvalp til jagthund –  til apporteringsprøve og markprøve .

Det tilrettelægges med oplæg, gruppedrøftelser og drøftelser i plenum.

Der vil blive gode muligheder for erfaringsdeling og idéudvikling.

– Opbygning af øvelser.

– Udfordringer.

– Vildt.

– Skud.


 

Kære klubber i FDA – på sidste bestyrelsesmøde aftalte vi at forsøge med et introduktions kursus for kommende schweiss instruktører. Vi har nu den store glæde, at kunne tilbyde det første kursus, viser det sig at der er interesse/behov for yderligere kurser, vil det også komme på tale.

Man kan selvfølgelig ikke holde et kursus, uden det koster noget – men vi har valgt at hver klub kan få 2 personer gratis med (FDA betaler kursus afgiften, men ikke transporten) Vil man ude i klubberne have yderligere deltagere med, er prisen kr. 400 pr deltager.

Kurset bliver afholdt lørdag den 9. august 2014 fra kl. 0900 – 1600,  DKK Kreds 6, Rude Havevej, 8300 Odder.

Instruktør: Steen Stenild

Kursus indhold:

 

  • fært og fært forhold
  • sportræning
  • traditionel træning
  • grundtræning
  • færtdiskriminering
  • Sporotag
  • Sporlægning / konventionel / færtsko / sporelementer
  • Udstyr til hund og fører
  • Arealer – hvad må man
  • DKK schweisprøver

Der serveres  Morgenmad  rundstykke med kaffe  te    samt frokost  3. stk. smørrebrød plus 1 vand

Kurset afvikles ved minimum 10 deltagere

Tilmelding til undertegnede senest fredag den 1. august 2014 på mail, med oplysning navn, klub og ikke mindst mail adresse samt telefonnummer

Jeg håber at I ude i klubberne kan finde en række interesserede, så vi kan få prøvet dette nye  koncept af.

På FDA’s vegne

Erik Kristensen

Formand