På denne side, kan opdrættere og ejere af spaniels annoncere ældre hvalpe/hunde til salg eller omplacering. Hunden skal være stambogsført i DKK, for optagelse på listen – se nederst.

For optagelse på listen, udfyld formularen herunder. Overfør 110,-kr. jf. kontonummer i formularen.

Ansvarlig for listerne er Connie Samuelsen Kruusesvej 24 4220 Korsør. Telefon 20402810 .

Du må også meget gerne sende et vellignende foto via mail til: s.samuelsen@mail.dk

ANNONCERING: Spaniel Klubbens hjemmeside, www.spanielklubben.dk.

OPTAGELSENS VARIGHED:  Listen ajourføres efter behov. Hunden optages på førstkommende liste efter tilmelding. Optagelsen sker for 2 måneder. Er hunden ikke solgt/omplaceret inden 2 måneder, kan den optages i yderligere 1 måned gratis, såfremt henvendelse herom sker i god tid inden udløbet af de 2 måneder.

BETALING: Optagelse på listen finder først sted når betalingen er modtaget af hundelisteføreren.

OPTAGELSESBETINGELSER:

* Sælges hunden inden optagelsesperiodens udløb skal den afmeldes til hundelisteføreren.

*Forældrehundene skal være stambogsførte i DKK eller anden kennelklub under FCI.

*Forældrehundene skal være HD fotograferet og øjenlyst uden anmærkning. (u.a.)

*Hundens opdrætter skal være medlem af Spaniel Klubben; ejeren behøver ikke at være medlem.

*Hunden skal være stambogført i DKK, og stambogen skal følge hunden.


 

Powered byEMF Online Form